Działania edukacyjne z partnerem akcji PGK Saniko Włocławek

Dystrybucja materiałów podczas pikników, wizyt na terenie zakładu oraz przekazywanie do szkół.