Działania edukacyjne z partnerem akcji z PGK Koszalin

Dystrybucja materiałów podczas edukacji prowadzonej przez zakład. „Pamiętaj! Segregując odpady chronisz środowisko! Segreguj z nami”