Działania edukacyjne z partnerem akcji ZG Czyste Środowisko

Dystrybucja materiałów podczas spotkań z mieszkańcami w terenie i w biurze obsługi klienta