Działania edukacyjne z partnerem akcji ZGOK Rzędów

Dystrybucja materiałów podczas edukacji prowadzonej przez zakład (pikniki ekologiczne, warsztaty)