Działania edukacyjne z partnerem akcji ZUOK Stary Las

Dystrybucja materiałów podczas edukacji prowadzonej przez zakład (m.in. pogadanki w szkołach)