Edukacja z Urzędem Miejskim w Ornecie

Dystrybucja materiałów podczas wydarzeń gminnych do mieszkańców (dożynki, Dni Ornety)