Miecia na akcji „Drzewko za surowce” przy PSZOK ZGO w Bielsku-Białej

Udział moblinej strefy  – MIECI z imPETem – śmieciarki w akcji edukacyjnej realizowanej na terenie PSZOK, Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, 22 września w godzinach 9-17.