Miecia na Pikniku eko-edukacyjnym „Łęczycka Eko-liga”

20 września w godzinach 9-14 będzie w Parku Miejskim w Łęczycy, Miecia będzie edukować uczestnków eko-edukacyjnego pikniku.