Program Edukacyjny „Działaj z imPETem!”

Szkoła realizuje Program Edukacyjny dla Szkół „Działaj z imPETem!” Placówka otrzymała materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć z dziećmi (m.in. scenariusz gry terenowej, plansze edukacyjne, plakaty). Szkoła ma również możliwość wziąć udział w konkursie na Eko-Kącik z imPETem, w którym wygrana to tablica multimedialna, wyposażenie świetlicy szkolnej i wiele innych…