Aktualności

Zmieniamy projekt „Działaj z imPETem!”

Przez trzy lata podążaliśmy ścieżką edukacji w zakresie odpowiedniego postępowania z butelkami PET. Dzięki ciężkiej pracy, wsparciu czterech inicjatorów akcji, zaangażowaniu wielu podmiotów oraz koordynatorów szkolnych – projekt „Działaj z imPETem!” z roku na rok odnosił coraz  większe sukcesy.

Od 2018 roku wyedukowaliśmy ponad pół miliona dzieci! W nasz projekt rocznie włączało się nawet 100 podmiotów, wspierając nas w edukacji. Rocznie 2 000 szkól brało udział w programie edukacyjnym. Na fanpage naszej akcji zbudowaliśmy zaangażowaną i wspaniałą społeczność liczącą ponad 10 tysięcy osób!

Kolejny rok naszej działalności rozpoczynamy z jeszcze większą siłą i z ogromnym zapleczem doświadczeń oraz umiejętności, które pomagały nam tworzyć ten projekt. Nie udałoby się to gdyby nie nasi inicjatorzy i współorganizatorzy: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestle Polska S.A. Oddział Nestle Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o., Żywiec Zdrój S.A.. Dzięki tej współpracy stworzyliśmy program o ogólnopolskim zasięgu. Wspólne działania przyniosły wspaniały efekt w postaci zwiększenia ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET w systemie Rekopolu o ok. 38%!

Przez 3 lata budowaliśmy silną markę edukacyjną, kojarzoną przez placówki oświatowe, przygotowaliśmy dziesiątki materiałów edukacyjnych, wyprodukowaliśmy Miecię, która podróżuje po całej Polsce, nawiązaliśmy silne relacje z różnymi podmiotami, które włączały się w działania edukacyjne.

Społeczność wokół projektu się ciągle powiększa, również i my zdecydowaliśmy o dalszym rozwijaniu projektu, już pod szyldem dotychczasowego organizatora: Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań. Tematyka działań edukacyjnych rozszerzy się z butelek PET, na całą zawartość złotego pojemnika.

Obok imPETa- bohatera reprezentującego frakcję tworzyw sztucznych, pojawi się także Puszek oraz Pan Kartonik.  Zachęcamy do śledzenia naszych działań i rozwoju projektu na stronie www.dzialajzimpetem.pl oraz www.facebook.com/dzialajzimpetem.

W dalszym ciągu jest dużo do zrobienia, segregowanie musi stać się rutyną i naszym nawykiem, by każdy odpad opakowaniowy trafiał do właściwego pojemnika i miał szanse na drugie życie. Chcemy, by „Działaj z imPETem!” stał się programem pokoleniowym, który od przedszkola poprzez szkołę podstawową będzie przekazywał niezbędną wiedzę i przyczyniał się do wypracowywania odpowiednich ekologicznych postaw na co dzień” – mówi Anna Kamińska, koordynator programu.

Silna marka edukacyjna Działaj z imPETem! rozwija się dalej! Serdecznie dziękujemy i zachęcamy do wspólnego edukowania.